Parkering

 

Du har mulighet til å stå parkert i 3 timer, hvor siste timen vil koste 40,- /20,- for el-biler.

Kunde må trekke parkeringslapp og velge tid på automaten.

Trykkes det over 2 timer vil prisen starte.

Infoplakat vil oppdateres på alle automater med en oversiktlig bruksanvisning og info om priser/gratistid.