Julemarked

Søknad om julebod på Asker torg

I år pynter vi Torget vårt med julelys, torgboder, lyssatt julekule som du kan gå inn i og vår flotte julegran i midten. Vi håper at dette vil skape en fantastisk julestemning for alle som handler i Asker sentrum.

 

Julemarkedet på Asker torg pågår over 4 helger:

 Fra fredag 25/11 til og med torsdag 23/12
Søndag 12 + 19 des.

Felles åpningstider Torsdag – Lørdag
12.00-17.00
Søndag 12 + 19 des
kl. 14-18

(kan ha åpent lengre utover dette)

Søknadsfrist; Onsdag 10. november 2021

Trykk her for SØKNAD 

Pris: 1 bod av str. 2 x 3 meter for hele perioden ink. strøm = 4000,-

Ønsker du ikke å leie hele perioden, vennligst spesifiser i søknaden.

NB. Utstiller må selv sørge for korrekt skjøteledning / trommel for tilkobling til strømskap.

For at julemarkedet skal få en god variasjon av varer og selgere vil utstillere vurderes ut fra produkter, og ikke etter første man til mølla prinsippet.

Merk at leietager plikter til å ha åpent i henhold til markedets åpningstider, men med mulighet for utvidelse av åpningstidene for den enkelte utstiller.

Ved brudd på oppfølging av åpningstider forbeholder AsAs seg retten til å avslutte leieforholdet med umiddelbar virkning. Tildelt plass/betingelser gjelder kun for 2021.

Julemarked i Asker sentrum

 1. Julemarkedet arrangeres av Asker Sentrum As og Asker Kommune.
 1. Det er ikke tillatt med biler inne på området utover avtalt tid til varelevering.
 1. Utstiller har ingen anledning til å benytte et større areal enn det som er leid.
 1. Utstiller er ansvarlig for renhold, søppel og sanitære forhold innenfor og rundt sitt eget område, og skal ikke benytte de omkringliggende avfallsbeholdere. Sluk og dreneringssystem må ikke brukes til å tømme avfall eller fettholdig vann fra salgsbod. Utstiller er ansvarlig for måke snø foran og rundt sin egen bod.
 1. Framleie av boden, evt deling av stand er ikke tillatt. Med mindre dette er avtalt på forhånd og fremgår i leieavtalen. Plakater kan ikke settes opp utenfor tildelt strandareal, vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
 1. Det er leietager sitt ansvar at strømmen er på. Ved strømbrudd eller at ledningen er tatt ut/kuttet av vil være på leietagers egen risiko.
 1. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingskjemaet er utfylt og bekreftet med signatur fra utstiller. Påmelding er da bindene og utstiller hefter for den totale plassleien.
 1. De som får tildelt bodplass vil motta melding om dette og anvist plass vil bli tilsendt utstiller snarest mulig etter registreingsfristen utløp.
 1. Egen musikk eller forsterket lyd tilknyttet bod er ikke tillat.
 1. Asker Sentrum As tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass. Asker Sentrum As har anledning til, uten grunn, å avvise påmeldinger.
 1. Asker Sentrum As forbeholder seg retten til å avslutte registreringer eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt.
 1. Asker Sentrum As stiller som krav at alle som ønsker plass må ha organisasjonsnummer evt fødselsnummer 11 siffer. Viser også til regler om pliktig registrering i merverdiavgiftsregisteret. https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/
 1. Ved salg av matvarer må torghandler selv ha på forhånd innhentet godkjenning fra mattilsynet og ha serveringsbevilling:
  https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/restaurant_kafe_hotell/meldeplikt_for_serveringssteder.2164

  Statlige retningslinjer i forbindelse med Covid-19 må overholdes.

 1. Ved bruk av elektriske apparater, gass og liknende er det krav til brannslukningsapparat tilgjengelig på standen. Dette står torghandel ansvarlig til å ha til enhver tid.
 1. Hver utstiller er selv ansvarlig for de skade han påfører bod eller innredning. AsAs vil kunne fakturere utstillere for evt ekstra omkostninger som følge av skader på bod.
  Det gjøres en befaring med leietager før og etter leieforhold.
 1. Betaling må betales ved forfall for å sikre salgsbod man har fått, ved uteblitt betaling minster man standplassen og utstillere på venteliste for tilbudet om plassen.