Trafo Kunsthall

Beskrivelse

Vi er en kunsthall.

En kunsthall er et visningssted for kunst som ligger mellom muséer og kommersielle gallerier. Vi har ikke fast samling som muséer men er heller ikke primært innrettet på salg som et kommersielt galleri. Men vi selger gjerne både av hensyn til våre utstillere og som bidrag til vår egen utvikling. Et eventuelt overskudd tilføres virksomheten eller våre utstillere i form av utstillingsvederlag.

Visjon.
Trafo kunsthall skal være et ledende
regionalt og nasjonalt visningssted for samtidskunst
på internasjonalt nivå

Organisasjon.
Vi er en stiftelse ledet av et styre der flertallet i følge vedtektene skal være kunstnere.

Styre:
– Jostein Fjalestad, leder
– Halvard Haugerud (kunstner)
– Peter W. Dyve
– Tiril Schrøder (kunstner)
– Solveig Aalberg (kunstner)
– Mari Røysamb (kunstner), vara
– Stian Finne Lange, vara

Daglig ledelse:
– Knut Blomstrøm, daglig leder
– Anne Siv Falkenberg Pedersen, prosjektkoordinator

Gallerimedarbeidere:
Line Jerner
Cicilie Risaasen
Maria Juchnowska

Lensmannslia 60, 1383 Asker Tlf. 66 90 40 06 Epost: post@trafokunsthall.no Åpningstider: Ons- Søn 12.00-16.00 Åpent etter avtale: 93 21 72 67 Styreleder: Jostein Fjalestad: 90 03 28 39, jostein@trafokunsthall.no Kunstnerisk råd: Halvard Haugerud: 90 17 98 11, halvh2@frisurf.no Daglig leder: Knut Blomstrøm: 93 21 72 67, knut@trafokunsthall.no Prosjektkoordinator: Anne Siv Falkenberg Pedersen: 930 83 195, annesiv@trafokunsthall.no

Category: