Bli medlem i Asker Sentrum AS

Bli medlem

Medlemskap i Asker Sentrum AS

Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen! Som medlem får du gode medlemsfordeler, innblikk i tall og trender, og markedsføring av din bedrift. Vi holder også aktuelle seminarer og månedsmøter.

Hva får du som medlem?

Ved å bli med i Asker Sentrum AS, blir du en del av et nettverk av engasjerte individer og virksomheter som er lidenskapelige for å gjøre Asker sentrum til det beste stedet å handle, jobbe, og oppleve.

Kommunikasjon og mediakontakt

Vi jobber for å skape gode effekter for medlemmer gjennom kommunikasjon og markedsføring av aktiviteter, og synliggjøre prosjekter og tiltak som fremmer medlemmenes interesser i redaksjonelle og egne mediekanaler.

Tall og trender

Foreningen har som mål at vi og våre medlemmer til enhver tid skal være godt oppdatert på fakta, status, utviklingstrekk, rammebetingelser og politikk som gjelder handel, service og serveringsnæringen Asker sentrum.

Handelpolitisk arbeid

Vi jobber for å bidra til de beste rammebetingelsene og økt aktivitet for medlemmene. Foreningen har tett dialog med Asker kommune og andre interessenter om tiltak og tilrettelegging for å skape et godt grunnlag for daglig drift av handel, service og servering i sentrum. Foreningen fungerer som høringsinstans og talerør for handelsnæringen i sentrum om forslag som skal til politiske vedtak i kommunen.

Medlemsfordeler og seminarer

Asker sentrum AS jobber for å fremme handel, service og servering og sikre god sentrumsutvikling av Asker og nærliggende områder. Dette klarer vi gjennom å ha tett dialog med medlemmene våre.

Vi arrangerer regelmessige medlemsmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Asker, og andre aktuelle tema.

Ta kontakt

Meld din interesse for medlemskap på mail til daglig leder Janniche Bjørge Nilsen – janniche@askersentrum.no