Bli medlem

ASKER SENTRUM AS

Asker Sentrum AS er en organisasjon for handelsstanden i Asker sentrum. Vi har over 70 butikker / spisesteder m.m. i ute sentrum og over 70 kontor / næringsmedlemmer. De betaler et kvartalsvis markedsbidrag som blir brukt til markedsføring og aktiviteter i sentrum. Vi står blant annet for aktiviteter som ”Spis for 100”, Mat & Drikkefestival, Askerdagene og Sommerdager med bilfri markedsgate, Bondens marked, konserter, Moteshow, ”Det gode liv i Asker” med jazzfestival, julebelysningen, julegate-åpning, julenisser, musikk i gatene, fellesannonsering i Budstikka og LIVEIN, egne nettsider, Facebook, Instagram, kurskveld 1-2 ganger i året m.m.

Vi har tett samarbeid med Asker kommune, Trekanten, Securitas, ABHSF, frivillige og andre aktører om arrangement / aktiviteter og informasjonsflyt i sentrum.

Vårt mål er å skape fellesskap og en felles tanke for et hyggelig, urbant og aktivt sentrum, med nærhet til ting og kundene. Få folk til å bruke Asker og føle eierskap.

Ca. en gang i mnd. har vi morgenmøte for medlemmene og informerer om aktiviteter og aktuelle saker og har ofte besøk av andre, som for eksempel Politiet, Asker Næringsråd, Kvinner i Business, Asker og Bærum Handelsstands-forening, LIVEIN, Budstikka, KFTG (konfliktfaglig temagruppe), Ordfører Lene Conradi og andre aktuelle.

Vi samarbeider med Budstikka og LIVEIN magasinet Asker og har annonsering i Budstikka hver mnd. for felles åpningstider og aktiviteter i sentrum. Som medlem får du ekstra gode priser på annonsering både i LIVEIN magasinet og Budstikka. En helside med felles ”Asker sentrum ramme” i Budstikka koster for våre medlemmer i 2019 kr. 11.400,- per stk. (Full pris er ca. 40.000,-) – i LIVEIN ca. kr. 9.900 ved å være med i alle 4 utgavene i året.

Høsten 2007 søkte Asker Kommune, Asker Sentrum AS og Asker stasjon og omegn vel sammen om ”Bymiljøprisen” av Miljøvern-departementet og fikk den! Temaet var ”Uten handel dør sentrum“. Midlene som kommunen da fikk tildelt ble øremerket Torget til midlertidige aktiviteter for vinter og sommerbruk.

Et levende sentrum er helt avhengige av aktive drivere og vi håper du har lyst til å være med og bidra til et aktivt fellesskap og et aktivt sentrum!

Med vennlig hilsen
Mari-Anne Smyth-Olsen
Asker Sentrum AS

Sentrums­leder:

Mari-Anne Smyth-Olsen

mari-anne smyth-olsen

Ta kontakt med Mari-Anne for mer info på marianne@askersentrum.no