Om oss – Asker Sentrum AS

Hva gjør vi?

Asker Sentrum AS er en næringsforening for handel, service og servering i Asker sentrum med i underkant av 150 medlemmer. Formålet med arbeidet vårt er å ivareta medlemmenes interesser, samt bidra til positivt og bærekraftig samspill mellom handelsnæringen, lokalt næringsliv, Asker kommune og andre interessenter, i og rundt Asker sentrum. Gjennom trivselstiltak, kommunikasjon, informasjonsarbeid, mediekontakt og politisk påvirkning er vi en pådriver og samarbeidspartner i prosjekter med det mål å øke Asker sentrums attraktivitet som handels- og rekreasjonsområde, både for de som driver næring her, og dere som besøker oss.

Menneskene

Janniche Bjørge Nilsen
Daglig leder

Tlf: 91 82 27 88

Cecilie Staude
Styreleder

Tlf: 46 41 01 90

Espen Tandberg
Styremedlem
Kristine Eknes Blom
Styremedlem
Lars Hellman
Styremedlem
Marit Brodtkorb
Styremedlem
Camilla Jacobsen
Styremedlem
Ingvild R. Alvir
Styremedlem
Asbjørn Flo
Observatør